काल तिच्या सोबत चालत होतो...

चालता चालता बोलत होतो...

बोलता बोलता रस्ता कधी संपला कळलं नाही...

अजुन तीच मन काही.........वळलं नाही......!नविन बुटामुले पाय दुखत होता...

चालता चालता हाडाला खुपत होता...

तिच्या आनंदात पायाच दुःखण कळलं नाही...

अजुन तिचं मन काही.........वळलं नाही......!

काल खुप खुश होती.......म्हणाली मजा आली

आज का तू थाम्बलास.......माझ्यासाठी....

का थाम्बलो...... तिला काय हे कळलं नाही...?

अजुन तिचं मन काही.........वळलं नाही......!होटेलात गेलो.......खुप खल्ल

उशीर झाला तिला......पण वेळ कसा गेला नाही कळलं

का तिने इतका वेळ घालवला.......तिला काय हे कळलं नाही...?

अजुन तिचं मन काही.........वळलं नाही......!मग असेच चालत राहिलो रस्त्यावर........

घर तिचे जवळ येउच नये असे वाटत राहिले.....

बसस्टॉप येताच मी थाम्ब्लो

तेंव्हा डोळ्यांत तिच्या मी......आनंदाचे क्षण पाहिलेकाही क्षण स्तब्ध झालो........आम्ही

एकमेकांना टाटा.......बाय नाही म्हणालो

कोणास ठाउक........का ते कळलं नाही...?

अजुन तिचं मन काही.........वळलं नाही......!

टिप्पणी पोस्ट करा Blogger

 
Top