नवरंग - नवरात्रीचे नऊ रंग २०१५ - 9 colors of navratri 2015 :)
नवरंग - नवरात्रीचे नऊ रंग २०१५ - 9 colors of navratri 2015 :)

१ नवरात्री दिवस १ ऑक्टोबर १३, (मंगळवार) आज नवरात्रीच्या रंग - लाल २ नवरा...

Read more »

आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे नववे रूप 'सिद्धीदात्री'
आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे नववे रूप 'सिद्धीदात्री'

सिद्धगन्धर्वयक्षारसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धीदा सिद्धीदायिनी।। दुर्गा म...

Read more »

आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे आठवे रूप 'महागौरी'
आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे आठवे रूप 'महागौरी'

श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि:। महगौरी शुभं दान्महादेवप्रमोददा।।  दुर्गा मातेचे आ...

Read more »

आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे सातवे रूप 'कालरात्री'
आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे सातवे रूप 'कालरात्री'

एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थित। लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरी‍रिणी।। वामपादोल्लसल्लो...

Read more »

आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे सहावे रूप 'कात्यायनी'
आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे सहावे रूप 'कात्यायनी'

दुर्गेचे हे सहावे रूप कात्यायनी या नावाने ओळखले जाते. दुर्गा पूजेच्या सहाव्या दिवशी या देवीची ...

Read more »

आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे पाचवे रूप 'स्कंदमाता'
आदिशक्तीच्या एक एक रुपाची ओळख - दुर्गेचे पाचवे रूप 'स्कंदमाता'

सिंहासनगता नित्य पदमाश्रितकरद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। दुर्गेचे पाचवे ...

Read more »
 
 
 
Top