How To Use? 
     1) Right Click on image
    2) Click on Copy image location
             3) and Paste in friends wall for wishes :)


आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा म्हणतात.

ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा,
त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन आहे. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी,
आचार्य अद्याप झालेले नाहीत, अशी आपली श्रद्धा आहे. अशा या आचार्यांना
साक्षात देवाप्रमाणे मानावे असे शास्त्रात कथन केले आहे. एवढेच नव्हे तर
महर्षी व्यास हे भारतीय संस्कृतीचे शिल्पकार आणि मूलाधार मानले जात. ज्या
ग्रंथात धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्यवहारशास्त्र, मानसशास्त्र आहे, असा
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ त्यांनी लिहिला. ज्ञानियांचा राजा म्हणून ज्याला
मानतात, त्या ज्ञानदेवांनीसुध्दा ज्ञानेश्वरी लिहिताना 'व्यासांचा मागोवा
घेतू' असे म्हणून सुरुवात केली.

व्यासपौर्णिमेच्या दिवशी 'ओम नमोस्तुते व्यास, विशाल बुद्धे' अशी
प्रार्थना करून, त्यांना प्रथम वंदन करण्याचा प्रघात आहे, परंपरा आहे.
आपल्या देशात रामायण-महाभारत काळापासून गुरु-शिष्य परंपरा चालत आली आहे.
आपण ज्यांच्याकडून विद्या प्राप्त करतो, मिळवतो, त्याच विद्येच्या बळावर
आपण सर्वांचा उद्धार करीत असतो. अशा या गुरूंना मान देणे, आदराने
कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपले आद्य कर्तव्य होय. महर्षी व्यासांपासून अशी
प्रथा रूढ झाली, ती आजमितीपर्यंत.

आपण कोणाचे तरी शिष्य आहोत, या भावनेत एक कृतज्ञता वाटते. भारतीय
गुरुपरंपरेत गुरु-शिष्यांच्या जोड्या प्रसिद्ध आहेत. जनक-याज्ञवल्क्य,
शुक्राचार्य-जनक, कृष्ण, सुदामा-सांदिपनी, विश्वामित्र-राम, लक्ष्मण,
परशुराम-कर्ण, द्रोणाचार्य-अर्जुन अशी गुरु-शिष्य परंपरा आहे. मात्र
एकलव्याची गुरुनिष्ठा पाहिली की, सर्वांचेच मस्तक नम्र झाल्याशिवाय राहत
नाही.

भगवान श्रीकृष्णांनी गुरूच्या घरी लाकडे वाहिली. संत ज्ञानेश्वरांनी
वडीलबंधू निवृत्तीनाथ यांनाच आपले गुरु मानले, तर संत नामदेव साक्षात
विठ्ठलाशी भाष्य करीत असत. त्या नामदेवांचे गुरु होते विसोबा खेचर.
भारतीय संस्कृतीत गुरूला नेहमीच पूजनीय मानले आहे.
गुरुपौर्णिमा ही सद्गुरूंची पौर्णिमा मानली जाते. पौर्णिमा म्हणजे
प्रकाश. गुरु शिष्याला ज्ञान देतात. तो ज्ञानाचा प्रकाश आपल्यापर्यंत
पोहोचावा, म्हणून गुरूची प्रार्थना करावयाची, तो हा दिवस होय.
गुरु म्हणजे ज्ञानाचा सागर आहे. जलाशयात पाणी विपुल आहे, परंतु
घटाने-घागरीने आपली मान खाली केल्याशिवाय म्हणजे विनम्र झाल्याशिवाय पाणी
मिळू शकत नाही. त्याप्रमाणे गुरूजवळ शिष्याने नम्र झाल्याविना त्याला
ज्ञान प्राप्त होणार नाही, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. 'गुरु बिन ज्ञान
कहासे लाऊ?' हेच खरे आहे.

गुरूंच्या उपकारांनी आपले मन कृतज्ञतेने भरून येते, तेव्हा आपल्या तोंडून
श्लोक बाहेर पडतो -
गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ll
गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः ll

अशा या गुरु पौर्णिमेच्या मंगल दिनाच्या  सर्वांना  हार्दिक शुभेच्छा !!

आभार - बालसंस्कार.कॉम(डोळे मिटून शांत बसा...सदगुरूचे स्मरण करून कृतज्ञता पूर्वक ही प्रार्थना म्हणा)

हे सदगुरू राया...
तू आनंदाचा सागर आहेस
तू सुखाचे आगर आहेस
तू सर्व शक्तिमान आहेस
तू सर्वव्यापी आहेस
तू दयाळू आहेस ;मायाळू आहेस ;कनवाळू आहेस
तू दिव्य ज्ञानाची खान आहेस
तू परम पवित्र आहेस
तू सर्वांग सुंदर आहेस
तू ऐश्वर्य युक्त आहेस
हे माऊली;
तू परम पवित्र आहेस
तू अनंत आहेस
तू परम दिव्य आहेस
तू तेजस्वी आहेस
तू अमर आहेस
तू अखंड आहेस
तू अलौकिक आहेस
तू दयाघन आहेस
तू अक्षय आहेस
तू अमृत आहेस
तू अमोघ आहेस
हे समस्त श्री वासुदेवा
हे अनंत कोटी ब्रम्हांड नायका सगळीकडे तूच आहेस रे...
हे जग नव्हे जगदीश आहेस
हे जन नव्हे जर्नादन आहेस
हे विश्व नव्हे विश्वंभर आहेस
तू सगळीकडे आहेस म्हणून हे सद्गुरूराया
तू सर्वांना चांगली बुद्धी दे
अशी बुद्धी जी तुला सन्मुख असेल
ती तुझेच ध्यान करणारी असेल
ती तुझेच स्मरण करणारी असेल
तुझेच ध्यान घेणारी असेल
तुझे गुणगाण करणारी असेल
तुझे भजन करणारी असेल
तुझ्यावर प्रेम करणारी असेल
तुझे अनुसंधान करणारी असेल
तुझी जवळीक करणारी आणि तुझ्याशी एकरूप होणारी बुद्धी दे...
हे माऊली...
तू सर्वांना चांगले आरोग्य दे
शरिराचे आणि मनाचे
कारण या शरिराचा निर्माता तूच आहेस
तू निर्माण केलेली सर्वांग सुंदर अशी दिव्य व्यवस्था आहे
या शरिराचा चालक; मालक तूच आहेस
याचा निर्माता ही तूच आहेस
म्हणून हे शरिर सुंदर आणि सुदृढ ठेव; सशक्त ठेव
आरोग्य संपन्न ठेव
या शरिरात वास करणारे मन सुंदर सुंदर विचारांनी भरून आणि भारून जाऊ देत
आणि सगळीकडे तूच आहेस याची प्रचिती येवू देत
हे सदगुरूराया सर्वांना सुखात ठेव
तू सर्वांना आनंदात ठेव
तू सर्वांना ऐश्वर्यात ठेव
तुझ्या सहवासात सगळीकडे आनंदाची उधळण होऊ दे
जे जे चांगले; जे जे उत्तम; जे जे सुंदर; जे जे योग्य; जे जे सुखकारक ते तू सर्वांना दे
सर्वांची भरभराट कर
सर्वांना ऐश्वर्य संपन्न बनवं
सर्वांना समृद्ध कर
तुझ्या परिस स्पर्शाने सर्वांचे जीवन सुखकर होऊ दे
सर्वांना वैभवशाली बनवं
सर्वांच भलं कर
तू सर्वांच कल्याण कर
तू सर्वांच रक्षण कर
तू सर्वांचे संसार सुखाचे कर
आणि तुझे गोड गोड गोड नाम मुखात अखंड राहू दे
सदगुरूनाथ महाराज की जय...
आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

प्रिय मित्रानो...

02 ऑगस्ट 2015 रोजी मैत्री दिन आहे ..आणि आपण सर्व मैत्री दिन (
फ्रेन्डशिप डे) निमित्ताने रविवार 02 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 05.00 वाजता डॉमिनोज जवळ, निलयोग स्क्वेर मॉल बाहेर, घाटकोपर पूर्व इथे येवून सर्व मिळून फ्रेन्डशिप डे साजरा करू शकता !! ज्यांना शक्य आहे ते फ्रेन्डशिप रिबन्स किंवा चोक्लेट्स
घेवून येवू शकता :) !!

दिनांक - 2 ऑगस्ट 2015
भेटण्याचे ठिकाण :- डॉमिनोज जवळ, निलयोग स्क्वेर मॉल बाहेर, घाटकोपर रेल्वे स्टेशन मागे ( पूर्व ), मुंबई - ८४
भेटण्याची वेळ :- संध्याकाळी 05.00 वाजता.

खालील नंबर वर संपर्क साधावा किंवा SMS करून नाव आणि राहण्याचे ठिकाण सांगावे.

संपर्क:
सचिन हळदणकर : (Central Line - 9869257808 / 7303988220)
देवेन सकपाळ : (Western Line - 9022260765)
धनाजी सुतार : (Harbor Line - 9930092307)
रोहित वेलवंडे : (Central Line - 9594441099 )
अरविंद गणवे ( Harbor Line - 9870595459 )


'तुझ्या माझ्या' "मैत्रीत" काय "गुपित" लपलय,
तुझ्या माझ्या "मैत्रीने" फकत आपलेपण जपलंय !

"नात्यांचे" स्नेह बांध कोण शोधत बसलय,
"जीवा" पेक्षाही फुलासारखे मी मैत्रीला जपलय !

दरवळणार्या  "सुगंधाला" कोणी कैद केलय
तुझ्या माझ्या "मैत्रीने" सार "जग" व्यापलय !

आभार
टिम मन माझे.....


प्रिय मित्रानो

          आतापर्यंत मन माझे तर्फे ज्या ज्या मदत योजना राबवण्यात आल्या,
 तुम्ही सर्वांनी त्या उपक्रमासाठी भरभरून सहकार्य केले त्याबद्दल आम्ही
तुम्हा सर्वांचे शतशः ऋणी आहोत.

यंदा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही वात्सल्य बालिकाश्रम, सानपाडा येथील
मुलींसाठी मदत योजना हाती घ्यायचे ठरवले आहे. या ठिकाणी भेट देऊन तेथील
लहान मुलीना 'मन माझे' आणि 'हेल्पिंग हैन्ड' तर्फे आम्ही अन्न पुरवठा,
देणगी आणि भेटवस्तू द्यायचे ठरविले आहे. आपण दिनांक १५ ऑगस्ट  २०१५ रोजी
या  आश्रमास भेट देऊन त्या सर्वांना भेटवस्तू देणार आहोत.

                अंदाजे ३१ मुली या आश्रमामध्ये आहेत आणि या उपक्रमासाठी
लागणारी मदतीची यादी पुढील प्रमाणे आहे. वस्तूंच प्रमाण कमीतकमी दिलेल
आहे यापेक्षा जास्त प्रमाणात मदत ज्यांना शक्य आहे ते देवू शकतात

१. मुलींसाठी ड्रेस पीस - ३१
२. नेहमी लागणारा सुका नाश्ता - फरसाण ( ४ किलो ), बिस्किटे (३१), चकली ( ४ किलो)
३. होर्लीक्स १ किलो ( २ डबे )
४. केलोग्स चोकोज १ किलो ( २ डबे )
५. आंघोळीचे साबण ३१
६. कपडे धुण्याचे साबण ३१
७. शाम्पूची पाकिटे (२०० - २५०)
८. फेस पावडर डबे ३१
९. टूथपेस्ट ३१
१०. टूथब्रश ३१
११. चोक्लेट्स ३१
१२. फळे ६२
१३. जेवणासाठी तेल, चहा , कॉफी पावडर, लोणच, पापड ई.

            तरी आम्ही सर्वांना नम्र विनंती करत आहोत कि, या उपक्रमासाठी
ज्या सभासदांना आणि हितचिंतकांना मदत करावयाची आहे आणि ज्यांना सामील व्हायचं आहे त्यांनी खालील नंबर वर संपर्क साधावा ( प्रवास
खर्च, नाश्ता जेवण ई.  स्वखर्च असेल याची नोंद घ्यावी )

संपर्क:
सचिन हळदणकर : (Central Line - 9869257808 / 7303988220)
संजय नायकवाडी (Central Line - 9819004049)
देवेन सकपाळ : (Western Line - 9022260765)
धनाजी सुतार : (Harbor Line - 9930092307)
रोहित वेलवंडे : (Central Line - 9594441099 )
अरविंद गणवे ( Harbor Line - 9870595459 )


नोंद : तिकडे पोचल्यावर सकाळी ८.३० वाजता ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम असल्यामुळे तसेच मर्यादित सदस्य नेण्यास परवानगी असल्याने, जे मदत आणणार असतील आणि योजनेला नक्की हजर असतील त्यांनी आगावू 9869257808 या नंबर वर कळवणे
गरजेचे आहे. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी शुभ्र,भगवी किंवा हिरवी वस्त्रे
तिरंग्याच्या सन्मानार्थ परिधान करावी.


आपल्या सहकार्याच्या प्रतीक्षेत.

आभार
टिम मन माझे...