माझी प्रेयसी..........

माझी  प्रेयसी   गोरी   आहे
जणू   चीकन    तंदुरी   आहे  ,
तिच्यावीषयी   काही   बोलण्याची   
मला   मात्र   चोरी   आहे  .माझी   प्रेयसी   गोड   आहे 
हापूस   आंब्याची   फोड   आहे
नवर्याला   मुठीत    ठेवीन   अशी   
तीला   भारी   खोड   आहे  .माझी   प्रेयसी   सोज्वळ   आहे
डोळ्यात   तिच्या    काजळ   आहे
माझ्या   वीषयी   तिच्या 
मनात   तळमळ   आहे 


माझी  प्रेयसी  भित्री  आहे
वटवट   सावित्री   आहे  .
तीचे   माझे   पटणार   नाही
ह्याची   मला   खात्री   आहे  .माझी  प्रेयसी  मस्त   आहे
स्वभाव   तिचा   थोडस   सुस्त   आहे  .
तिच्यापेक्षा   मी   बावळट   आहे
म्हणून   ती   निर्धास्त   आहे  .माझी  प्रेयसी   हट्टी  आहे
स्वभाव   तीचा   थोडासा   कपटी   आहे
एका   शुल्लक  कारणावरून   
कालपासून   आमची   कट्टी   आहे  . 


Post a Comment Blogger

 
Top