तुचमं मठारी चांलगं अलेस तर तुलाम्हा हा मेजेस वातचा येलीअ.

साराधणपे आणप
प्रक्येत अरक्ष बाकराईने
वातच नतसो.
त्या ऐजवी आलप्याला
अरक्षांचा सहूम चित्र
म्हनूण दितस अतसो.
त्यारवून आणप थर्अ
सजमून तोघे.

तुम्ही वलीर मेजेस
कुहेठी न अखडतळा
सळगा वालचा अलेस
तर तुचमं अनिभंनद
कारण
तुम्ही शुध्द मराठी आतहा
😀😀😀😀😀
मराठी भाषादिनाच्या शुभेच्छा🌹

टिप्पणी पोस्ट करा Blogger

 
Top