प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार श्री. घनश्याम देशमुख यांच्या कुंचल्यातून रेखाटलेली काही व्यंगचित्रे ..बोलक्या रेषा - भाग २  :)


आभार - व्यंगचित्रकार श्री घनश्याम देशमुख 

1 comments:

Santosh Dalvi said...

lai Bhari

Post a Comment