ऐकलय  की,
तुझी आठवण येणार आहे.
आज परत मला,
ती माझ्यातूनच नेणार आहे...

डोळ्याना सांगीतलय मी,
आज तिला तिच्याकडुनच मागायची आहे,
पापण्यानो तुम्ही मिटू नका ,
आज रात्र जगायची आहे....

ए चंद्रा जरा एकडे बघ,
तिची आठवण येणार आहे...
तुझ्या
सौम्य प्रकाश दे,
मला आठवणीत ती आज भेटणार आहे..

ए अश्रू, तू थांब रे,
इतके दिवस आलास ना..
माझा म्हणता म्हणता,
तू ही तिचा झालास ना...

तू आलास की,
पापण्या मग मिटायच म्हणतात..

ए पापण्यानो तुम्ही मिटू नका,
निघालेल्या प्रत्येक अश्रुची कथा ..
आज तिला सांगायची आहे...
डोळ्याना सांगीतलय मी,
आज रात्र जागायची आहे....

आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top