नासाच्या वैज्ञानिकांना विचारलेले काही रंजक प्रश्न व त्याची त्यांनी दिलेली उत्तरे - Question & Answers by NASA
नासाच्या वैज्ञानिकांना विचारलेले काही रंजक प्रश्न व त्याची त्यांनी दिलेली उत्तरे - Question & Answers by NASA

१) पृथ्वी अचानक स्वत:भोवती फिरायची थांबली तर काय होईल? उत्तर : येत्या लाखो वर्षांपर्यंत तरी हे अशक्यच आहे तरीही असे झालेच तर पृथ्व...

Read more »

ज्ञानेश्वर माऊलींचे पसायदान संपूर्ण अर्थासह - Pasaydan with Full Meaning By Sant Dnyaneshwer
ज्ञानेश्वर माऊलींचे पसायदान संपूर्ण अर्थासह - Pasaydan with Full Meaning By Sant Dnyaneshwer

आता विश्वात्मके देवे। येणे वाग्यज्ञे तोषावे॥ तोषोनि मज द्यावे। पसायदान हे॥१८.१७९३॥ "आता" म्हणजे कधी? तर हा आपल्या गुरुकृपा...

Read more »

समर्थांनी शिवाजी महाराजांना लिहिलेले एक पत्र
समर्थांनी शिवाजी महाराजांना लिहिलेले एक पत्र

समर्थांनी शिवाजी महाराजांना लिहिलेले एक पत्र. यात ते अफजल खान विजापूरहून स्वारी करण्याकरता निघत असल्याची स्पष्ट सूचना देतात. वि वेके कर...

Read more »

छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र - Original Photo of Shivaji Maharaj
छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र - Original Photo of Shivaji Maharaj

छ्त्रपती शिवाजी महाराजांचे त्यांच्या समोर बसून काढलेले चित्र आहे . त्यावर खुद्द महाराजांची स्वाक्षरी आहे . ...

Read more »

शिवाजी महाराजांची आणी गुरु समर्थ रामदासस्वामींची भेट
शिवाजी महाराजांची आणी गुरु समर्थ रामदासस्वामींची भेट

          समर्थ रामदासस्वामींची कीर्ती ऐकल्यावर शिवाजी महाराजांना त्यांच्या दर्शनाची ओढ लागली. त्यांच्या भेटीसाठी ते कोंढवळच्या घळीत ...

Read more »

विचारीन विचारीन म्हणतोय, पण धाडस होत नाहि ..
विचारीन विचारीन म्हणतोय, पण धाडस होत नाहि ..

ती समोरून आली तरीही शब्दाना बांध फुटत नाहि , विचारीन विचारीन म्हणतोय, पण धाडस होत नाहि ... वर्षे लोटली तरी फ़क्त तिच्यावरच मरतोय , शप्...

Read more »

ऊन - तानाजी सुतार
ऊन - तानाजी सुतार

रवी आला माथ्यावरी ,वारा तापून चालला धरणीच्या मायेचाही ,आता पदर फाटला चाले अनवाणी लेकरू ,पाय भजाया लागलं खाऱ्या घामाच्या धारांनी ,...

Read more »
 
Top