1. गजानन (ॐ गजाननाय नमः।)
2.गणाध्यक्ष (ॐ गणाध्यक्षाय नमः।)
3.विघ्नराज (ॐ विघ्नाराजाय नमः।)
4. विनायक (ॐ विनायकाय नमः।)
5. द्वैमातुर (ॐ द्वैमातुराय नमः।)
6. द्विमुख (ॐ द्विमुखाय नमः।)
7. प्रमुख (ॐ प्रमुखाय नमः।)
8. सुमुख (ॐ सुमुखाय नमः।)
9. कृति (ॐ कृतिनॆ नमः।)
10. सुप्रदीप (ॐ सुप्रदीपाय नमः।)
11. सुखनिधी (ॐ सुखनिधयॆ नमः।)
12. सुराध्यक्ष (ॐ सुराध्यक्षाय नमः।)
13. सुरारिघ्न (ॐ सुरारिघ्नाय नमः।)
14. महागणपतयॆ (ॐ महागणपतयॆ नमः।)
15. मान्याय (ॐ मान्याय नमः।)
16. महाकाल (ॐ महाकालाय नमः।)
17. महाबला (ॐ महाबलाय नमः।)
18. हॆरम्ब (ॐ हॆरम्बाय नमः।)
19. लम्बजठर (ॐ लम्बजठरायै नमः।)
20. ह्रस्वग्रीव (ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।)
21. महॊदरा (ॐ महॊदराय नमः।)
22. मदॊत्कट (ॐ मदॊत्कटाय नमः।)
23. महावीर (ॐ महावीराय नमः।)
24. मन्त्रिणॆ (ॐ मन्त्रिणॆ नमः।)
25. मङ्गल स्वरा (ॐ मङ्गल स्वराय नमः।)
26. प्रमधा (ॐ प्रमधाय नमः।)
27. प्रथम (ॐ प्रथमाय नमः।)
28. प्रज्ञा (ॐ प्राज्ञाय नमः।)
29. विघ्नकर्त्र (ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।)
30. विघ्नहन्त्र (ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।)
31. विश्व नॆत्र (ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।)
32. विराट्पति (ॐ विराट्पतयॆ नमः।)
33. श्रीपति (ॐ श्रीपतयॆ नमः।)
34. वाक्पति (ॐ वाक्पतयॆ नमः।)
35. शृङ्गारिण (ॐ शृङ्गारिणॆ नमः।)
36. अश्रितवत्सल (ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।)
37. शिवप्रिय (ॐ शिवप्रियाय नमः।)
38. शीघ्रकारिण (ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।)
39. शाश्वत (ॐ शाश्वताय नमः।)
40. बल (ॐ बल नमः।)
41. बलॊत्थिताय (ॐ बलॊत्थिताय नमः।)
42. भवात्मजाय (ॐ भवात्मजाय नमः।)
43. पुराण पुरुष (ॐ पुराण पुरुषाय नमः।)
44. पूष्णॆ (ॐ पूष्णॆ नमः।)
45. पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ (ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।)
46. अग्रगण्याय (ॐ अग्रगण्याय नमः।)
47. अग्रपूज्याय (ॐ अग्रपूज्याय नमः।)
48. अग्रगामिनॆ (ॐ अग्रगामिनॆ नमः।)
49. मन्त्रकृतॆ (ॐ मन्त्रकृतॆ नमः।)
50. चामीकरप्रभाय (ॐ चामीकरप्रभाय नमः।)
51. सर्वाय (ॐ सर्वाय नमः।)
52. सर्वॊपास्याय (ॐ सर्वॊपास्याय नमः।)
53. सर्व कर्त्रॆ (ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।)
54. सर्वनॆत्रॆ (ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।)
55. सर्वसिद्धिप्रदाय (ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।)
56. सिद्धयॆ (ॐ सिद्धयॆ नमः।)
57. पञ्चहस्ताय (ॐ पञ्चहस्ताय नमः।)
58. पार्वतीनन्दनाय (ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।)
59. प्रभवॆ (ॐ प्रभवॆ नमः।)
60. कुमारगुरवॆ (ॐ कुमारगुरवॆ नमः।)
61. अक्षॊभ्याय (ॐ अक्षॊभ्याय नमः।)
62. कुञ्जरासुर भञ्जनाय (ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।)
63. प्रमॊदाय (ॐ प्रमॊदाय नमः।)
64. मॊदकप्रियाय (ॐ मॊदकप्रियाय नमः।)
65. कान्तिमतॆ (ॐ कान्तिमतॆ नमः।)
66. धृतिमतॆ (ॐ धृतिमतॆ नमः।)
67. कामिनॆ (ॐ कामिनॆ नमः।)
68. कपित्थपनसप्रियाय (ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।)
69. ब्रह्मचारिणॆ (ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।)
70. ब्रह्मरूपिणॆ (ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।)
71. ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ (ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।)
72. जिष्णवॆ (ॐ जिष्णवॆ नमः।)
73. विष्णुप्रियाय (ॐ विष्णुप्रियाय नमः।)
74. भक्त जीविताय (ॐ भक्त जीविताय नमः।)
75. जितमन्मधाय (ॐ जितमन्मधाय नमः।)
76. ऐश्वर्यकारणाय (ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।)
77. ज्यायसॆ (ॐ ज्यायसॆ नमः।)
78. यक्षकिन्नेर सॆविताय (ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।)
79. गङ्गा सुताय (ॐ गङ्गा सुताय नमः।)
80. गणाधीशाय (ॐ गणाधीशाय नमः।)
81. गम्भीर निनदाय (ॐ गम्भीर निनदाय नमः।)
82. वटवॆ (ॐ वटवॆ नमः।)
83. अभीष्टवरदाय (ॐ अभीष्टवरदाय नमः।)
84. ज्यॊतिषॆ (ॐ ज्यॊतिषॆ नमः।)
85. भक्तनिधयॆ (ॐ भक्तनिधयॆ नमः।)
86. भावगम्याय (ॐ भावगम्याय नमः।)
87. मङ्गलप्रदाय (ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।)
88. अव्यक्ताय (ॐ अव्यक्ताय नमः।)
89. अप्राकृत पराक्रमाय (ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।)
90. सत्यधर्मिणॆ (ॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।)
91. सखयॆ (ॐ सखयॆ नमः।)
92. सरसाम्बुनिधयॆ (ॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।)
93. महॆशाय (ॐ महॆशाय नमः।)
94. दिव्याङ्गाय (ॐ दिव्याङ्गाय नमः।)
95. मणिकिङ्किणी मॆखालाय (ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।)
96. समस्त दॆवता मूर्तयॆ (ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।)
97. सहिष्णवॆ (ॐ सहिष्णवॆ नमः।)
98. सततॊत्थिताय (ॐ सततॊत्थिताय नमः।)
99. विघातकारिणॆ (ॐ विघातकारिणॆ नमः।)
100. विश्वग्दृशॆ (ॐ विश्वग्दृशॆ नमः।)
101. विश्वरक्षाकृतॆ (ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।)
102. कल्याणगुरवॆ (ॐ कल्याणगुरवॆ नमः।)
103. उन्मत्तवॆषाय (ॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।)
104. अपराजितॆ (ॐ अपराजितॆ नमः।)
105. समस्त जगदाधाराय (ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।)
106. सर्वैश्वर्यप्रदाय (ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।)
107. आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ (ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।)
108. श्री विघ्नॆश्वराय (ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।)

आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top