न बोलता मनातले कोणीतरी ओळखावे, 
न सांगताही कोणीतरी प्रेम करावे. 

मनाला हवे तेच का सांगावे, 
न सांगताही कधीतरी प्रेम करावे. 

मनातल्या भावानांसोबत  भरभरून जगावे, 
न सांगताही कधीतरी प्रेम करावे. 

प्रेम आपल्याही वाट्याला यावे, 
न सांगताही कोणीतरी प्रेम करावे. 

नेहमीच बह्यसौंदर्य का पाहावे, 
कधीतरी अंतरर्गातही  झाकावे, 
न सांगताही  केव्हातरी प्रेम करावे. 

नेहमी राग रुसवा आणि का भांडावे, 
न सांगताही कोणीतरी प्रेम करावे. 

तिने त्याला अन् त्याने तिला सहज ओळखावे, 
न सांगताही कोणीतरी प्रेम करावे. 

सांगता न येण्याएवढे कठीण का करावे, 
 न सांगता बोलून सांगण्यायेवढे सोपे करावे. 

इतरांपेक्षा थोडे वेगळे,
न सांगताही प्रेम करावे. 

आयुष्यात एकदा तरी प्रेम करावे.

आभार
कवियेत्री - ज्योत्स्ना भासे 

Post a Comment Blogger

 
Top