उद्या तुला भिजवायला समुद्रही कमीच आहे
उद्या तुला भिजवायला समुद्रही कमीच आहे

उद्या तुला भिजवायला समुद्रही कमीच आहे उद्या तुला रंगवायला इन्द्रंधनुही कमीच आहे मला माहीत आहे तुझी स्वप्नं फ़ार मोठी आहे ततुला स्वप्नं पा...

Read more »
 
Top