महाराष्ट्राच्या मातीमधुनी आवाज उठतो मराठीचा
 सह्याद्रीच्या रांगामधूनी सूर्य उगवतो मराठीचा
 कीतीही डोंगर पोखरले परक्यांनी तरीही
 सह्याद्री सांधला हा बहुमान मराठीचा
 कण्हत्या सह्याद्रीच्या पोटामध्ये
 घुमतो आवाज मराठीचा
 एकतेची साद घेवुनी
 संवाद मराठीचा
 शब्द चिंगार
 आवाज मराठीचा
 संस्कार दिसे खुलुनी
 साजशृंगार माय मराठीचा
 हाती तेजोमय तलवार तळपते
 रणांगणात गर्जतो यलगार मराठीचा
 गरजले परके सारे जरी घरात आपापल्या
 नभी उठतो बुलंद आवाज हा ललकार मराठीचा
 शिवबाची ज्योत ह्रदयी ठेवतो तेवत, बाणा मराठीचा
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
.झेंडा स्वराज्याचा..
 झेंडा शिवराज्याचा..

 गर्जा महाराष्ट्र माझा
 जय शिवराय !!!!!
 

Post a Comment Blogger

 
Top