तुझे प्रत्येक दुखः मला देऊन
सुखात माझ्या येशील का?
आयुष्याच्या या गर्दित हात माझा धरशील का?

एकांत भासेल जेव्हा तुला
बोलावून मला घेशील का?
थरथरनारया तुझ्या श्वासाने
ह्रदय माझे जपशील का?
आयुष्याच्या या गर्दित हात माझा धरशील का?

तुझ्या हृदयातील प्रत्येक गोष्ट
तुझ्या कोवळया ओठांवर आणशील का?
प्रत्येक वेळेस डोळ्यातून बोलण्याएवजी
आता तरी हो म्हणशील का?
आयुष्याच्या या गर्दित हात माझा धरशील का?

स्वप्नातल्या राजकुमार बरोबर
रील्पेस मला करशील का?
आणी ह्या वेडयाच्या आयुष्यात
स्वप्नपरी म्हणून अवतरशील का?
आयुष्याच्या या गर्दित हात माझा धरशील का?

आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top