मी एक स्वप्न पाहिलं, कोणावर तरी प्रेम करायच, स्वप्न पूर्ण झालं.....
मी एक स्वप्न पाहिलं, तुला आपलसं करायच, स्वप्न पूर्ण झालं.....
मी एक स्वप्न पाहिलं, तुझ्या नजरेत हरवुन जायच, स्वप्न पूर्ण झालं.....
पण काही गोष्टी होत्या त्या अपुर्णच राहिल्या, जसं कि.............
तुझी शेवटपर्यन्त न मिळालेली साथ्,
तुझा लागलेला शेवटपर्यन्तचा ध्यास,
मला दुख याचं नाही कि, तु आता माझी नाहीस,
दुख याचं कि, प्रेम तुला कधी कळ्लच नाही,
आयुश्याच्या वाटेवर निर्णय घेण, तुला कधी कळ्लच नाही,
प्रेमापेक्षा दुसर्यावरचां तुझा विश्वास, मला कधी पटलच नाही.......
असं, खुप काही...
किती सांगणार ग मी, तुला सगळ्च तर माहित आहे????????????????
साभार - कवी : प्रथमेश राउत

Post a Comment Blogger

 
Top