कुठेतरी...कोणीतरी फक्त आपलंच माणूस असेल .
जे येता समोर धडकणाऱ्या हृदयाचा ठोका चुकेल..

शब्दाविना तो सारे मनातले बोल उमजेल ..
चेहऱ्यावरची माझ्या रेघ अन रेघ अचूक टीपेल.

पाहताच त्याला गालावरची लाली खुलेल.
झुकलेल्या पापण्याआड नजर भिरभिरेल.

मोबाईल वर तो तासन तास कुजबुज करेल.
एसेमेस पाठवून मला सतत गुंतवून ठेवेल.

कधी खोडसाळ चिडवून बेजार करेल;
तर कधी रुसवा घालवून हसू फुलवेल.

प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी खंबीर साथ देईल;
आयुष्यात माझ्या सुखाची बरसात करील.
असा हा माझा जीवनसाथी फक्त माझाच असेल.
ज्याची सुरेल संगत सर्व ऋतूत प्राणप्रिय असेल.


 आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top