आयुष्यात एक तरी bf असावा...........
Pro करण्या आधी एक चांगला मित्र..............
आणि gf झाल्यावरही एक चांगला bf असणारा..........
एक तरी bf आसावा............


फोनवर तासनतास बोलणारा..........
बोलताना मधेच लाडात येणारा........
तर लाडात येउन किस माग
णारा.........
एक तरी bf असावा............कधी कडाडून भांडणारा..........
पण नंतर तेवढ्याच प्रेमाने sorry म्हणून माफ़ी मागणारा .............
आणि आपल्याला chocolates देऊन मनवनारा

एक तरी bf असावा...........


त्याच्याशी कितीही रागाने बोललो तरी प्रेमाने बोलणारा.........
आपल्या चुकांना साम्भालुन घेणारा..........
वेळीच ओरडणारा ..........
एक तरी bf असावा...........

पण कधी स्वतःच  विनाकारण रागाने फुग
णारा...........
आपल्याला त्रास देणारा............
आपल्याला रडव
णारा..........
पण आपले अश्रू पुस
णारा.............
एक तरी bf असावा.............
 आपल्या जिवाला स्वतःपेक्षा जास्त जपनारा..........
आपल्या जिवनातील
स्वतःच स्थान जाणणारा.............
आपल्या दू:
खाला दू:ख आणि सुखाला सुख मानणारा.......
एक तरी bf असावा...........


कधी आपल्या सोबत मस्ती करणारा.........
कधी आपले लाड पुरवनारा............
कधी डोळयात कचरा गेला तर प्रेमाने फुंकर मारणारा...........
एक तरी bf असावा...........
 

आपल्या बर्थडेला सर्वात आधी विश करणारा............
नंतर surprise gift देणारा...........
आपल्याला आनंदी पाहु बघणारा...........
एक तरी bf असावा..............

कधी आपल्या friends सोबत फिरायला येणारा
त्यांचा सोबत मिळून आपली मस्करी करणारा...........
आपले गालगुच्चे घेणारा............
एक तरी bf असावा...........

आई ओरडल्यावर आपली समजूत घालणारा...........
तर कधी hug देऊन मनाला relax करणारा...........
एक तरी bf असावा..........


आपल्या सोबत movie ला येणारा.........
जाताना हातात हात घालणारा...........
आणि मधुनच तोच हात खांद्यावर टाकणारा..........
एक तरी bf असावा..............

पावसाळ्यात पावसाचा आनंद लुटणारा................
दोघानी एकाच छत्रीतून जाण्याचा हट्ट धर
णारा............
चालताना मधेच पाणी उडवणारा............
अणि नंतर i love you म्हणणारा.............
एक तरी bf असावा...................

आपला future कस असाव हे imagine करणारा...............
पण आपल्याला खोट स्वप्न न दाखवणारा........
आपल्यावर जिवापाड प्रेम करणारा ............
एक तरी bf असावा ......................
साभार - कवी : तेजश्री सावकारे

Post a Comment Blogger

 
Top