एक चिमणी एका पांढरया गुलाबावर प्रेम करत असते.
एके दिवशी ती आपले प्रेम व्यक्त करते.
पण गुलाब म्हणतो, की जेव्हा तो स्वतः लाल रंगाचा बनेल,
तेव्हा तो चिमणीवर प्रेम करेल, चिमणी आपले पंख कापून रक्त गुलाबावर
सांडते, गुलाब लाल रंगाचा बनतो. पण आता चिमणी जिवंत नसते .
हेच खरे प्रेम असते , हेच खरे प्रेम असते.................................
 आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top