कोणीतरी असावा
माझ्याकडे पाहून हसणारा
मनातील भावना जाणून आसवे पुस
णारा

कोणीतरी असावा
माझ्यावर रूसणारा
राग विसरून प्रेमाने जवळ घेणारा

कोणीतरी असावा
फक्त स्वप्न रंगवून न मोड
णारा
जीवनात अर्ध्यावर न टाक
णारा

कोणीतरी असावा
मला आपले म्हणणारा 
जीवनभर साथ देणारा

कोणीतरी असावा
कोणीतरी असावा
पण फकत माझाच असावा

आंतरजालावरून साभार - ई-मेल फॉरवर्ड - आभार - लेखक / कवी

Post a Comment Blogger

 
Top