तू नसतानाही,तुझ्यातच रमायला शिकलो आहे,
मी आता "ALL IS WELL " म्हणत,
 स्वतःच्याच  मनाला फसवायला शिकलो आहे...

गर्दीतही स्वताच्याच विचारात हरवलेला असतो,
आणि एक-एकी तिच्या दारी स्वतहाला सापडतो,
रोज चालतो ती वाट आता विसरायला लागलो आहे,
मी आता "ALL IS WELL " म्हणत,
 स्वतःच्याच  मनाला फसवायला शिकलो आहे...

कारण नसता mobile च्या बटनांशी खेळत असतो,
कविता सुचली की sms टाइप करून लगेच delet करत असतो,
कधीतरी चुकून तिच्या mobile वर कविता send करत आहे,
मी आता "ALL IS WELL " म्हणत,
 स्वतःच्याच  मनाला फसवायला शिकलो आहे...


ती समोर आली की मनाची चल-बिचल होते,
आज ती ओळख दाखवेल,की,
नजर चोरून जाइल असे प्रश्न मन विचारते,
म्हणून तर आता खिन्न- शून्य भाव चेहरयावर आणून,
मान सरळ ठेउन चालायला शिकलो आहे,
मी आता "ALL IS WELL " म्हणत,
 स्वतःच्याच  मनाला फसवायला शिकलो आहे... 


Post a Comment Blogger

 
Top