मी तिला विचारलं,

तिनं लाजून होय म्हटलं ,

सोनेरी गिरक्या घेत, मनात गाणं नाचत सुटलं…

तुम्ही म्हणाल, यात विशेष काय घडलं ?

त्यालाच कळेल, ज्याचं असं मन जडलं…
तुमचं लग्न ठरवून झालं?

कोवळेपण हरवून झालं?

देणार काय? घेणार काय?

हुंडा किती, बिंडा किती?

याचा मान, त्याचा पान

सगळा मामला रोख होता,

व्यवहार भलताच चोख होता..

हे सगळं तुम्हाला सांगून तरी कळणार कसं

असलं गाणं तुमच्याकडं वळणार कसं…

ते सगळं जाऊ द्या, मला माझं गाणं गाऊ द्या..

मी तिला विचारलं,

तिनं लाजून होय म्हटलं,

सोनेरी गिरक्या घेत, मनात गाणं नाचत सुटलं…….त्या धुंदीत, त्या नशेत, प्रत्येक क्षण जागवला,

इराण्याच्या हॉटेलात,

चहासोबत मस्कापाव मागवला,

तेवढीसुद्धा ऐपत नव्हती, असली चैन झेपत नव्हती,

देवच तेव्हा असे वाली, खिशातलं पाकीट खाली

त्या दिवशी रस्त्याने सिंहासारखा होतो हिंडत

पोलिससुद्धा माझ्याकडे आदराने होते बघत

जीव असा तरंगतो तेव्हा भय असणार कुठलं?मी तिला विचारलं,

तिनं लाजून होय म्हटल,

सोनेरी गिरक्या घेत, मनात गाणं नाचत सुटलं…….मग एक दिवस,

चंद्र, सूर्य, तारे, वारे,

सगळं मनात साठवलं,

आणि थरथरणार्‍या हातांनी ,

तिला प्रेमपत्रं पाठवलं

आधीच माझं अक्षर कापरं

त्या दिवशी अधिकचं कापलं

रक्ताचं तर सोडाच राव

हातामधलं पेनसुद्धा होतं तापलं

पत्र पोस्टात टाकलं आणि आठवलं,

पाकिटावर तिकिट नव्हतं लावलं

पत्रं तिला पोचलं तरीसुद्धा

तुम्हाला सांगतो,

पोष्टमन तो प्रेमात पडला असला पाहिजे,

माझ्यासारखाच त्याचासुद्धा कुठेतरी जीव जडला असला पाहिजेमनाच्या फ़ांदीवर,

गुणी पाखरु येऊन बसलं

मी तिला विचारलं,

तिनं लाजून होय म्हटलं

सोनेरी गिरक्या घेत, मनात गाणं नाचत सुटलं……पुढे मग तिच्याशीच लग्नं झालं,मुलं झाली,

संगोपन बिंगोपन करुन बिरुन शिकवली

मी तिच्या प्रेमाखातर नोकरीसुद्धा टिकवली…

तसा प्रत्येकजण नेक असतो,

फ़रक मात्र एक असतो

कोणता फ़रक?मी तिला विचारलं,

तिनं लाजून होय म्हटल,

सोनेरी गिरक्या घेत, मनात गाणं नाचत सुटलं

कवी - मंगेश पाडगांवकर Post a Comment Blogger

 
Top