1)
पाऊस पडून गेलाय
मौसम सांद्र आहे ...
सांगावेसे वाटतेय मला
की तू माझा चंद्र आहे !!!
2)
"खरच तुझ्या आठवनिंना
दुसरी कुठलीच तोड नाही ......
तुझ्या आठवण झऱ्यां इतकी
तर साखरही गोड नाही !!!"


3)
"या सौद्यातील नफा तोटा
नाहीच तसा लपण्यासारखा .....
तुझ्या प्रेमात मला मिळाला
एक विरह जपण्यासारखा !!!!"4)
लग्नानंतर तुझे नाव
बदलायचा बेत नाही ....
कारण आता या नावाशिवाय
मला जगताच येत नाही !!!5)
"आपण घालवलेला एकही क्षण
विसरायला सांगू नकोस ......
तुला विसरनारे असतिलही
त्यात मला मोजू नकोस !!!"
6)
"मला विसरण्याची तुझी
सवय जुनी आहे .....
तुझ्या आठवणीत माझी
रात्र सुनी आहे !!!!"

 7)
अवघं अंग फितूर होतं
कोणीच आपलं राहत नाही
प्रेमात डोळा दुसर्या कुणाचं
साधं स्वप्नही पाहत नाही
 8)
"नुसता कुणाला सांगता यावा
म्हणून तुझा विरह जपत नाही ...
दुसऱ्या देहाचा तर विचारच सोड
मला दुसरे नावही खपत नाही .....9)

"हळूच चालत तुझ्या रूपाने
नशीब येइल दारी ...
मला न कळता अशी अचानक
घडेल किमया सारी "10)
मला वेड लागलय
हा दावाच तकलादू आहे
मी वेड्यासारखा वागतोय
ही तर प्रेमाची जादू आहे !!!


Post a Comment Blogger

 
Top