ओठांच्या पाकळ्या फुलताना ,
त्यांना मी काय म्हणू ?
लाघवी हास्य ते,गुलाबाचे फुल जणू……..

घायाळ तुझ्या नयन तीरांनी ,
शुद्धीत कसा मी राहू ?
मादिरेच प्यालाच तो,शिंपल्यातील मोती जणू ………..

न्हालेल्या त्या केसांचा,
सुगंध कसा मी घेऊ ?
पावसाळी मेघ ते,मोरपंखांचा पिसारा जणू ……

गालावरची खळी तुझ्या,
नजरेत कसा या साठवू ?
सौंदर्याच्या मंदिराचा,सोनेरी तो कळस जणू …..

मखमली कांती तुझी ,
रंगात कसा मी सांगू ?
बदामी तारुण्य ते,केवड्याचे फुल जणू ………

हरिणीची चाल तुझी ,
शब्दात कसा मी रेखू ?
सडा पारिजातकाचा मागे , चंद्राची तू कोर जणू …….

मलमली तारुण्य तुझे ,
शब्दांत कसा मी बांधू ?
शब्दच रिते माझे, सौंदर्याचा शब्दकोष तू ………….

Post a Comment Blogger

 
Top