परी म्हणू की सुंदरा

तिची तऱ्हा असे जरा निराळी

तिची अदा करी फिदा

ही मेनका खुळी जणु निघालीतिचे वळून पाहणे, मधाळ गोड बोलणे

कधी खट्याळ हासणे, हळूच जीभ चावणे

मोकळा करुन मीच हे कधीच दिल तिच्या हवाली

तिची अदा करी फिदा

ही मेनका खुळी जणु निघालीहजारदा ती भेटते, बोलू बोलू वाटते

बोलणे मनातले परि मनीच राहते

मोहिनी तिची अशी फुले जशी हजार भोवताली

तिची अदा करी फिदा

ही मेनका खुळी जणु निघाली
परी म्हणू की सुंदरा

तिची तऱ्हा असे जरा निराळी

तिची अदा करी फिदा

ही मेनका खुळी जणु निघाली
गीत - गुरु ठाकूर

संगीत - अवधूत गुप्ते

स्वर - अवधूत गुप्ते, स्वप्नील बांदोडकर

चित्रपट - गोलमाल (२००६)

Post a Comment Blogger

 
Top