मैत्रिण....
मैत्रिण....

Read more »

फालतूपणा...... Time Pass
फालतूपणा...... Time Pass

इथे केवळ फालतूपणा केला जाणार आहे याची सुज्ञ वाचक नोंद घेतील च !! झंप्या अन चम्प्या शाळेत उशीरा येतात .... शिक्षक : काय...

Read more »

काय माहीत कशी असेल ती !!!
काय माहीत कशी असेल ती !!!

काय माहीत कशी असेल ती !!! सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती, गालावर सुरेख खळ पडून हसेल ती, कारण नसताना खोटीच रुसेल ती, काय माहीत कशी असेल ती !...

Read more »

खालील संख्या तुम्हाला मोजता येइल का ?
खालील संख्या तुम्हाला मोजता येइल का ?
Read more »

नविन मराठी विनोद
नविन मराठी विनोद

आजीची शेती  : एक म्हातारी मरतेवेळी तिच्या नातीला जवळ बोलावून म्हणते, "पोरी,मला आता कोणत्याही क्षणी देवाघरून बोलावणे येऊ शकते.माझ्य...

Read more »

तीही गुलाबात दगूंन गेली...
तीही गुलाबात दगूंन गेली...

आत्ताच डोळ्यात गळून गेली जी आठवांना विसरून गेली. होते अश्रू नीकट काळजाच्या डोळ्यात सारे भिजवून गेली. मी जागुन आयुष्य काढलेले ही रा...

Read more »

तुझ्याशी बोलताना..
तुझ्याशी बोलताना..

तुझ्याशी बोलताना, मी तुझ्या डोळ्यात पाहतो, फक्त मीच त्या पाण्यात नाहतो. जेव्हा पापणी लवते, त्याच पाणी रूपात तुझ्या ओठी येतो, हळूच ओठ पाणी...

Read more »

भेटूया का?..
भेटूया का?..

भेटूया का?.. ओथंबलेल्या घनात .. त्या रिमझिमत्या पावसात .. नको उघडूस ती छत्री, जरा भिजुदेत ना सरी भेटूया का?.. झोंबत्या गार वाऱ्यात .. त्...

Read more »

सांगू शकत नाही मी तूला
सांगू शकत नाही मी तूला

"सांगू शकत नाही मी तूला तू आहेस तरी किती सूंदर शब्द-शब्द वेचून केली जरी कविता तिला ही येणार तुझी सर || १ || सांगू शकत नाही मी तूल...

Read more »

दुर दुर माझ्या स्वप्नांमध्ये..  एकदा तरी चालत येशील का?
दुर दुर माझ्या स्वप्नांमध्ये.. एकदा तरी चालत येशील का?

दुर दुर माझ्या स्वप्नांमध्ये  एकदा तरी चालत येशील का?  जग आज वेगळे असेल तुझे  स्पनांत तरी माझी होशील का...?  मी आहेच असा खुळा वेडा  ...

Read more »

पुन्हा प्रेम करणार नाही.....
पुन्हा प्रेम करणार नाही.....

पुन्हा प्रेम करणार नाही.....   भेट आपली शेवट्ची असुन निरोप घेत आहे… वरुन शांत असले तरी ह्र्दयात रडत आहे… जात आहे सोडुन मला नाही अड...

Read more »

Zee Marathi serial title track Mp3
Zee Marathi serial title track Mp3

    Aamhi Sare Khavayye     Aamhi Sare Khavayye     Abhalmaya     Abhilasha     Adhuri Ek Kahani     Anubandh     A...

Read more »
 
Top