* तुम्ही त्यांची स्तुती केलीत,
तर म्हणतात, तुम्ही खोटारडे आहात
* तुम्ही स्तुती केली नाहीत,
तर म्हणतात, मेल्याला माझं कौतुकच नाही
* तुम्ही बोलू लागलात,
तर म्हणतात, गप्प बसा, माझं ऐका
* तुम्ही गप्प बसलात,
तर म्हणतात, मुखदुर्बळच आहे आमचं ध्यान
* तुम्ही योग्य वेळ साधून मुका घेतलात,
तर म्हणतात, जरा सभ्यपणे वागा
* तुम्ही योग्य वेळ साधली नाहीत,
तर म्हणतात, असा कसा हा नेभळटराव
* तुम्ही त्यांचं सगळं ऐकलंत,
तर म्हणतात, होयबा बनू नका
* तुम्ही ऐकलं नाहीत, तर म्हणतात,
जरा समजून घेत नाहीत मला
* तर अशा या बायका...
यांच्याबरोबर जगणं कठीण...
आणि... ...
त्यांच्याशिवाय जगणं...
.
.
.
.
त्याहून कठीण!!! :-D

Post a Comment Blogger

 
Top