प्रेम करावे पण जरा जपून,,,,
असे सल्ले देणारे खूप भेटतात...
प्रेमात हि अगदी आधी तेच पडतात....
प्रेमात पडल्यावर स्वतःही पेक्षा जास्त,,,,
प्रेमाला जपावं लागतं,,,,
खरं तर स्वतःचा विचार करायला,,,
भानच कोणाला असतं...
प्रेमात पडल्यावर आयुष्य,,,
इंद्र धनु सारखं रंगत...
आकाश हि कधी कधी,,,
गुलाबी भासायला लागतं..
प्रेमात पडल्यावर आयुष्य,,,
जसं बहरूनच जातं...
काट्यातून चालतानाही,,,
फुलांनी स्पर्शल्या गत वाटतं...
अन् अचानक हे,,,
प्रेमच हरवलं तर,,,
सगळंच हरवून जातं...
श्वास चालू असतात हि,,,
पण जगणंच थांबून राहतं..
म्हणूनच म्हणतात,,,
प्रेम करावे तर जपूनच..
विश्वास ठेवावा तो डोळे उघडूनच....


Post a Comment Blogger

 
Top