किना-यावर उभ राहून
पाहिल तिला ......
आपल पाउल मागे घेताना
अस कितीदा पाहतो मी
आवडत मला ........
पाउल मागे घेतांना
खट्याळपणे तिने
पायाला केलेल्या गुदगुल्या
आठवतात मला ........
जीव जडलाय माझा
तिच्याच त्या
जीव लावण्यावर ........
माझ्या येण्याच्या चाहुलीने
तिने घेतलेली माघार
मला व्यापण्यासाठी
नाही, कदाचित ........
मला खुणावतेय ती
त्यावर आरूढ़ व्हायला
पण आता ........
पण आता
ओहोटी लागलीय
तिला आणि मलाही
अजुनही तसाच उभा आहे मी
किना-याला .......
वाळूत पाय घट्ट रोवून
तिला दूर जाताना
पाहतोय मी ........
हातून काहीतरी निसटताना
पाहतोय मी ........
पाहतोय मी ........


Post a Comment Blogger

 
Top