मला आवडत  ........
ते तुझ दिसंण , ते तुझ हसण ..
सर्वांमधे सामाहुनी एकटच असण .

समजावून सांगन आणि समजुन घेण
सर्व काही समजुन ..उमजुन न घेण..

थोडस चिडण, थोडस रडण..
अन पुन्हा शहाण्यासारख हसण..

डोळ्यांचा बोलावा अन गालावरच्या खळीच खुलण
जसा बंध फुलांचा हळूवार उमलण

प्रेम व्यक्त करताना ..अव्यक्त होण..
जस लाजाळूच्या झाडाच ..अलगद मिटून घेण ...

मला आवडत  ........
ते तुझ दिसंण , ते तुझ हसण..
सर्वांमधे सामाहुनी एकटच असण .

Post a Comment Blogger

 
Top