खूप दिवसांनी ती मला भेटली

काही न विचारता अगदी मुदयावर आली

तिच्या शब्दांनी तन सुन्न झाले

ते ऐकून डोळे अगदी भरून आले"विसरून जा मला" अस ती म्हणाली

पुन्हा न भेटण्याची ताकीद तिने मला दिली

काही न बोलता मी खाली मान टाकून उभा होतो

डोळ्यात येणार्‍या त्या थेंबांना मी अडवत होतोती निघून गेली

तिच्या पलटण्याची वाट पहिली

ती परत येईल, ती मला समजून घेईल

पण ती वाट फक्त एक आसच राहिलीतिच्या सुखाताच माझ सुख बघितल

तिच्या दु:खातच माझ दु:ख पाहील

अस कधी ती करेल वाटल नव्हत

कारण तिच माझयावर खूप प्रेम होतमाहीत नाही काय कारण आहे

ती मझयशी दूर जात आहे

कधी तरी तु माझया भावना समजशील

मझयासाठी कधी तू परत येशील?Post a Comment Blogger

 
Top