अभिमान वाटतो मला माझा...
अभिमान वाटतो मला माझा...

तुझं ते निरागस बोलणं, मला खूप आवडतं चारचौघांतही तुझं वेगळेपण, अगदी आपसुखच जाणवतं. तुझ्या डोळ्यांत दिसून येतो, माझ्यावरचा अतोनात विश...

Read more »

मी तुझ्यावर जेव्हा प्रेम करायचो
मी तुझ्यावर जेव्हा प्रेम करायचो

मी तुझ्यावर जेव्हा प्रेम करायचो काय माहित काय मी करायचो... तुझ्याच स्वप्नात मी जगायचो आठ्वानित तुझ्या मी मरायचो... पण आता का असे भासत...

Read more »

पुन्हा प्रेम करणार नाही.....
पुन्हा प्रेम करणार नाही.....

पुन्हा प्रेम करणार नाही..... भेट आपली शेवट्ची असुन निरोप घेत आहे… वरुन शांत असले तरी ह्र्दयात रडत आहे… जात आहे सोडुन मला नाही अडवणा...

Read more »

"यशस्वी होण्यासाठी स्वतःमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे"
"यशस्वी होण्यासाठी स्वतःमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे"

   "यशस्वी होण्यासाठी स्वतःमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे." यशस्वी होण्यासाठी आत्ता पर्यंत तुम्ही स्वतःमध्ये बरेच बदल केले असती...

Read more »

मी ही कधि कुणाच्या प्रेमात होतो
मी ही कधि कुणाच्या प्रेमात होतो

Read more »

बंड्याचा letter about pune :)
बंड्याचा letter about pune :)

ती . बाबा आणि सौ . आईस , बंड्याचा शि . सा . न . वि . वि . मी पुण्यात होस्टेलवर सुखरूप येऊन पोहोचलो . तुम्ही लगोल...

Read more »

नवीन लग्नपत्रिका.....
नवीन लग्नपत्रिका.....

Read more »

सुंदर तरुणी & बंडोपंत
सुंदर तरुणी & बंडोपंत

बंडोपंत : ओ म्यॅडम. म्यॅडम.. ओ म्यॅडम! जरा एस्कूज मी करता का? सुंदर तरुणी : येस्स्स? बंडोपंत : एक पर्सनलचं काम होतं खासगीत. सुंदर त...

Read more »

खंडू जगदाल्यांच ऑरकुट प्रोफाइल :)
खंडू जगदाल्यांच ऑरकुट प्रोफाइल :)

Read more »

होता एक वेडा मुलगा..
होता एक वेडा मुलगा..

Read more »

खूप दिवसांनंतर आज तुझा आवाज ऐकला
खूप दिवसांनंतर आज तुझा आवाज ऐकला

खूप दिवसांनंतर आज तुझा आवाज ऐकला तो गोड आवाज ऐकुन श्वासही क्षणभर थांबला मनातील विचारांचा जमाव थोडासा पांगला तुझ्याशी बोलताना वाटलं, एकट...

Read more »

she loves me....she loves me not.
she loves me....she loves me not.

तू असताना...... प्रत्येक संध्याकाळी...ठरलेल्या वेळी..... ठरल्याप्रमाने तुझी वाट बघताना... तू उशीर करणार...हे माहिती असताना... मी ...

Read more »

Marathi Jokes
Marathi Jokes

दोघेजण चालले आहेत. त्या पैकी मुलगा कोणता आणी मुलगी कोणती हे समोरुन न बघता कसे ओळखाल? सोप्पं आहे. काही तरी चावट जोक मारायचा. लाजेल त...

Read more »

प्रेम करायचय .....
प्रेम करायचय .....

प्रेम करायचय ..... तुझ्या चालण्यावर, तुझ्या बोलण्यावर, तुझ्या हसण्यावर, तुझ्या अबोल ओठान्वर, जीवापाड प्रेम करायचय, तुझ्या बोलक्या डोळ्...

Read more »

जेव्हा कधी कोणावर प्रेम करशील
जेव्हा कधी कोणावर प्रेम करशील

जेव्हा कधी कोणावर प्रेम करशील तुला माझी आठवण होईल तुझ्याही डोळयांत तेव्हा माझ्यासोबतच्या क्षणांची साठवण होईल आठवणी जेव्हा माझ्या तुला एकांत...

Read more »

Marathi SMS------version---Very Interesting
Marathi SMS------version---Very Interesting

Read more »

मला आवडत ........
मला आवडत ........

मला आवडत  ........ ते तुझ दिसंण , ते तुझ हसण .. सर्वांमधे सामाहुनी एकटच असण . समजावून सांगन आणि समजुन घेण सर्व काही समजुन ..उमजुन न घेण...

Read more »

शोध
शोध

माझ मलाच कळत नाही काय घडतेय जेवढे सावरतोय तेवढेच बिघडतेय , सावली माझ्या पुढयातच आहे, मी तिला पकडायला पाहतोय, पण सावलीच मला म्हणतेय तू वा...

Read more »

हँसा लेको
हँसा लेको

  इंग्रजी लहानशा गावातले गंपूराव पहिल्यांदाच परदेश प्रवास करून अमेरिका बघून परतले . झंपूराव : काय मग , कशी वाटली अमेरिका ? गंपूरा...

Read more »

पूढच्या जन्मी तरी माझी होशील ?
पूढच्या जन्मी तरी माझी होशील ?

पूढच्या जन्मी तरी माझी होशील ? मग तू सोडून गेल्याचं दुःख नसेल, आपण कोणावर तरी प्रेम करू शकलो यातच मग मला समाधान असेल कधीतरी असा एक दि...

Read more »

मराठी विनोद - वाघ
मराठी विनोद - वाघ

Read more »

सानिया मिर्जाचे उखाणे Sania Mirza che ukhaane
सानिया मिर्जाचे उखाणे Sania Mirza che ukhaane

Read more »

प्रेम इतकं अवघड का असतं
प्रेम इतकं अवघड का असतं

प्रेम इतकं अवघड का असतं समजायला, उमजायला, व्यक्त करायला असं नक्की काय असतं त्यात की लागते ती इतकी आवडायला चार-दोन मोकळ्या गप्पा, जूळ...

Read more »

माझ्या आयुष्यात येणारी परी
माझ्या आयुष्यात येणारी परी

माझ्या आयुष्यात येणारी परी खरच कशी हो असेल? माझ्या इवल्याशा साम्राज्याची खरच का सम्राज्ञी ती शोभेल? नाकी डोळी रेखीव असेल की मनानेही ...

Read more »

तुझी आठवण आता येत नाही मला
तुझी आठवण आता येत नाही मला

तुझी आठवण आता येत नाही मला तुलाही मी आता आठवत नसेन तरीही पाऊस पडला की बाहेर बघ मी तुझीच वाट पाहत असेन पावसात तुला दिसणार नाहीत अश्रू ...

Read more »

तू विसरु शकशिल का?
तू विसरु शकशिल का?

तू विसरु शकशिल का? ते गोड क्षण, माझं हळवं मन; तुझी अखंड बडबड, आणि माझं नि:शब्द मौन. तू कसं विसरु शकतेस? तूझं मुग्धपणे हसणं, हसतान...

Read more »

तू भेटशील तेंव्हा... !!
तू भेटशील तेंव्हा... !!

भेटशील तेंव्हा, खूप काही बोलायचे आहे.. थोडे फार भांडण आणि, खुपसे प्रेम करायचे आहे... प्रत्येक विरहक्षणाचा, तुला जाब विचारायचा आहे......

Read more »

सांग साद मला तु देशील ना ?
सांग साद मला तु देशील ना ?

मी देईन कधी हाक तुला प्रिये सांग साद मला तु देशील ना ? खूप अडखळीची आहे वाट ही कधी काट्यांवरी पडेल टाच ही धडपडताना ह्या खडतर वाटेवर ...

Read more »

आठवण
आठवण

Read more »

तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं?
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं?

तुला लागतो चहा, मला लागते कॉफ़ी तुला नाही आवडत मी उलटी घातलेली टोपी तुला वाटते थंडी, मला होतं गरम तू आहेस लाजाळू, मी अगदीच बेशरम तुझं...

Read more »

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला.........
आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला.........

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला, तु कदाचीत रडशीलही, हात तुझे जुळवुन ठेव तु, सगळी आसवं तुझी त्यात सामावतील, जो थांबला तुझ्या हातावर, नीट ब...

Read more »

मराठी विनोद......
मराठी विनोद......

मराठी विनोद   रेल्वेतून प्रवास करताना, श्रीपतराव मोठ्या दिलगिरीने सहप्रवाश्याला म्हणाले, "मला कमी ऐकु येतं एवढं मला ठाउक होतं परंतु ...

Read more »

बायकोचा नेम......... :)
बायकोचा नेम......... :)
Read more »

नाजुक चारोळ्या.............
नाजुक चारोळ्या.............

आठवतो आपला श्वास जसा एकमेकांत मिसळला होता भर दुपारच्या रखरखत्या ऊन्हात कसा चांदण्यांचा पाऊस कोसळला होता वाटलं नव्हतं ह्रुदय तुटलं तर इतकं...

Read more »

कुणीतरी म्हणाले....
कुणीतरी म्हणाले....

कुणीतरी म्हणाले.... ते काही इतकं सोपं नसतं....... कविता करायला आधी प्रेमात पडावं लागतं एकदा प्रेमात पडलं की बरोबर सगळं सुचतं जातं कु...

Read more »

तू सहजच बोलून जातेस ... तू सहजच हसून जातेस
तू सहजच बोलून जातेस ... तू सहजच हसून जातेस

तू सहजच बोलून जातेस तू सहजच हसून जातेस दुसऱ्या दिवसाची प्रतीक्षा मात्र मलाच लागून राहते धडधड या हृदयाची थांबता थांबत नाही तुझ्यासाठ...

Read more »

फक्त एकदा तरी ...........
फक्त एकदा तरी ...........

फक्त एकदा तरी तुला मनापासुन हसवायचंय, दोन क्षण का असेनात्या निखळ हास्यात, स्वतःला हरवायचंय... फक्त एकदाच मला तुझ्या डोळ्यांत, नजरेला...

Read more »

पाण्याचा एक थेंब......One Drop of water :)
पाण्याचा एक थेंब......One Drop of water :)

पाण्याचा एक थेंब.... तव्यावर पडला तर वाफ होईल अळवाच्या पाण्यावर पड्ला तर दवबिंदूसारखा चमकेल वाळूत पडला तर कुठेतरी हरवून जाईल शिंपल्यात पडल...

Read more »

काही व्याख्या
काही व्याख्या

कॉन्फरन्स रूम : जिथे सगळे बोलतात, कुणीच ऐकत नाही आणि नंतर सगळ्यांचेच मतभेद होतात. उत्कंठा : आपल्याला कधीही वाटले नव्हते असे काहीतरी ...

Read more »

काही नविन ग्राफ़िटी………..
काही नविन ग्राफ़िटी………..

* गरज ही शोधांची जननी आहे तर आळस ही सावत्र आई.. * झाडावर प्रेम करा. झाडाखाली नको.. * संवादान जग जिंकताही येत आणि सर्वस्व गमावताही…...

Read more »

Charolya - चारोळ्या  तुझ्या माझ्या
Charolya - चारोळ्या तुझ्या माझ्या

दोन क्षणामधलं अंतरमी मोजत राहते तू यायचा असलास की मग सगला हिशोब पुसला जातो तू येताना दिसलास की ----------------------------------------...

Read more »

दूर निघून जाण्यापूर्वी .....एवढं तरी कर
दूर निघून जाण्यापूर्वी .....एवढं तरी कर

दूर निघून जाण्यापूर्वी एवढं तरी कर अंगणात माझ्या घेऊन ये एखादी तरी सर... तुझ्या सरीनं पुन्हा एकदा भरून जाऊदे अंगण तुझ्या पुरानं पुन्...

Read more »

खूप दिवसांनी ती मला भेटली
खूप दिवसांनी ती मला भेटली

खूप दिवसांनी ती मला भेटली काही न विचारता अगदी मुदयावर आली तिच्या शब्दांनी तन सुन्न झाले ते ऐकून डोळे अगदी भरून आले "विसरून ...

Read more »

आता तुला सगळं जुनं ..........आठवेल की नाही कुणास ठाऊक...?
आता तुला सगळं जुनं ..........आठवेल की नाही कुणास ठाऊक...?

आता तुला सगळं जुनं आठवेल की नाही कुणास ठाऊक...? मला आठवतं तुझ्या गालावर पडणारी खळी... तुला मात्र तुझं हसणं आठवेल की नाही कुणास ठाऊक....

Read more »

नुकतीच आमची भेट झाली...!
नुकतीच आमची भेट झाली...!

नुकतीच आमची भेट झाली...! मनातील शेवटची ईछा पुर्ण झाली खुप सुदर दिसत होती ती आज वर्णन तरी करु तिच मी जे कधी मला जमलच नाही. आज नेमकी ...

Read more »
 
Top