फार काही नकोय रे तुझ्याकडून...
फक्त मिठीत घे...

एखाद्या संध्याकाळी मनात वादळ उभ राहिल्यावर..
फक्त मिठीत घे...

सगळी दुनिया विरोधात असल्यावर..
फक्त मिठीत घे...

जगण्याची लढाई लढताना खुप थकल्यावर..
फक्त मिठीत घे..

जगण्याची इच्छाच मरून गेल्यावर...
फक्त मिठीत घे...

मरणाच्या आधी दोन क्षण...
फक्त मिठीत घे....

फार काही नकोय रे तुझ्याकडून...
फक्त मिठीत घे..!!!
फक्त मिठीत घे...!!!

Post a Comment Blogger

 
Top