फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

गार वारे असे वाहले,
भाव का गारठले ?
कुणी न जाणे..

पण , शहारे का गारवा देऊन गेले
फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

बहर वॄक्षांना मग फुलले,
पर्ण का गळाले ?
कुणी न जाणे..

पण , मनास का पालवी देऊन गेले
फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

वैशाख वणवे तेव्हा पेटले,
ह्रदय का होरपळले ?
कुणी न जाणे..

पण , वणवे का ऊब देऊन गेले
फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

नभी मेघ दाटून आले,
नयनांत का उतरले ?
कुणी न जाणे..

पण , पूर का तहान देऊन गेले
फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

परत ,
वाहले वारे सुखाचे,
फुलले बहर प्रेमाचे,
पेटले वणवे विरहाचे,
दाटले मेघ दु:खाचे..

ॠतु जीवनी असे आले,
श्वासांत का मिसळले ?
कुणी न जाणे..

पण , ऋतु प्रेम शिकवून गेले
फक्त , ' तू अन मी ' जाणे..

' तू अन मी ' जाणे..

Post a Comment Blogger

 
Top