माझी जीवनाची नवीन सुरुवात
आयुष्य नवीन जगायच मला
जून आहे ते विसरायचे मला
विचारतात सगळे बदलतोस कशाला
कस सांगू डोळे साथ नाही देत रडायला

आयुष्य............ ......... .

रडून- रडून डोळ्यांचे वाळ्वंट झाले
जिवनाचे जगंल हि ओसाड झाले
आता.... मरण्याचे हि सर्व प्रयत्न फसले
नशिब थोडे . म्हणून हे आता मला सुचले

आयुष्य............ ......... .

आयुष्य आता किती माझे राहिले
ना ते कोणी पाहिले
जिवनात माझ्य मला एक समझले
फक्त मि रडलो माझ्यवर सगळे हसले

आयुष्य............ ......... .

हसायला आता मि सुद्धा तयार आहे
मन सावरले सर्व हिरवे रान आहे
आता मलाच माझा अभिमान आहे
नवीन आयुष्यात मला समाधान आहे
आयुष्य............ ......... .

सर्वांसाठी जगून काय भेटत असत?
रोजच्या "मड्याला" तरी कोण रडत असत
प्रत्येक क्षणि जग बदलेले असत
आत आपण आपलच बघायचे असत

आयुष्य............ .........

Post a Comment Blogger

 
Top