प्रेमासाठी वाट्टेल ते!

पिंटी : माझं तुझ्यावर खूप खूप प्रेम हाये. मी तुझ्यासाठी सगळळं सगळळं सोडायला तयार आहे.

पिंट्या : कॉय साँगतेस कॉय... खर्र ?

पिंटी : खर्र, तुझ्या गळ्याची शप्प्थ!

पिंट्या : आईबाबांना पण?

पिंटी : हो

पिंट्या : दादा ताई?

पिंटी : हो रे बाबा.

पिंट्या : जेवण, घर...

पिंटी : इश्श... हो की रे.

पिंट्या : बर्र आता एकच सांग हां.

पिंटी : काय ते?

पिंट्या (लांब श्वास घेत) : आणि..... डेली (पुन्हा एक श्वास) सोप्स?

पिंटी : खामोश कमिने जबान संभाल के बात कर.  :)

Post a Comment Blogger

 
Top