असा कसा रे पावसा

असा कसा रे पावसा
तू आलास दारी र,
बघ गळाया लागली
माझी झोपडी सारी र

तू नव्हता तवा बी
नभ डोळ्यात दाटलं,
का नव्हतं तुझं र
तवा काळीज फाटलं

तू अडला नडला
आता आलिया बारी र
बघ गळाया लागली
माझी झोपडी सारी र

तू धावला धावला
लोक हसली सारी र,
देव पावला पावला
केली पेरण सारी र

आता रुसू तू नगस
जीव झालाया भारी र
बघ गळाया लागली
माझी झोपडी सारी र


शेत पिकल जोमान
खाया मिळल भाकर,
धनी राबल शेतात
त्येला मिळल चाकर

गुळ ठेचुनीया कांदा
त्येला देईन न्याहारी र
बघ गळाया लागली
माझी झोपडी सारी र

आता जावू तू नगस
सोडुनिया ही माती र
नग विसरूस ओली
भिजली नाती र

माझ्या झोपडीला दिली
तू र ईभ्रत सारी र
बघ गळाया लागली
माझी झोपडी सारी र

सईमय.

Post a Comment Blogger

 
Top