प्रेमाचे गुणधर्म ------

प्रेमाचे गुणधर्म ------
१) प्रेम हे रंगहीन किवा गुलाबी असून त्याला आल्हाददायक सुगंध असतो .
२) खरे प्रेममानासला आनदी किवा उत्साही बनवीते.
३) प्रेम हे अत्यंत ज्वालाग्राही आहे .
४) प्रेम हे विनाशकाले विपरीत बुद्धि आहे .
सूत्र -----
१) प्रेम + मनुष्य = स्वर्ग
२)मनुष्य + प्रेम + नकार (प्रेयसिचा , प्रेय्कराचा ) = आत्महत्या किवा निराशा (एकतर्फी)
३)मनुष्य - प्रेम = नर्क
प्रेमाचे उपयोग ---
१)अन्नाची मोठ्या प्रमाणात बचत होते, कारण प्रेमात मनुष्याची तहान-भूक हरपते.
२)प्रेमामुले प्रेय्सीचा पैसा वाचतो. तर प्रीयकाराचा कीसा रिकामा होतो .
३)प्रेमामुले गिफ्टशॉप तूदुब चालतात, परिणामी अर्थे व्यवस्थेला चालना मिळते .
४) प्रेमामुले लग्नाची मानसिक तयारी होते; कुणासोबत तरी करण्यासाठी

Post a Comment Blogger

 
Top